Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach

Jasełka w Zebrzydowicach

29 stycznia 2013r. Maryja i Józef przy żłóbku z małym Jezuskiem, pastuszkowie i aniołki pojawili się w zamku w Zebrzydowicach. Jasełka zostały zorganizowane wspólnie przez Akcję Katolicką w Zebrzydowicach oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.

  

Uczniowie gimnazjum i technikum odegrali swoją wersję jasełek. Jasełka wykonali w kilku aktach przedzielonych popularnymi kolędami. Na scenie oczywiście pokazali się trzej królowie z darami i okrutny król Herod, kuszące do złego rogate diabły z knującym intrygi Lucyferem i biała śmierć z kosą.

  

Przedstawienie bardzo podobało się publiczności, która wraz z wykonawcami zaśpiewała na koniec kolędę „Cichą noc” i nagrodziła 16 osobowy zespół gorącymi oklaskami. Klaskał m.in. ks. proboszcz Marian Brańka, członkowie Akcji Katolickiej, nauczyciele i uczniowie szkół z Zebrzydowic.


Uroczystości XX-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2012

W dniu 25 marca 2012 przypadła XX rocznica powołania do istnienia przez błogosławionego Jana Pawła II diecezji bielsko-żywieckiej. Była to bardzo ważna w historii naszego Kościoła partykularnego oraz naszego Regionu. W związku z tym w dniu 24 marca wyraziliśmy Bogu naszą wdzięczność za ten wielki dar, gromadząc się o godz. 9.00 w katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bielsku-Białej na uroczystej dziękczynnej Mszy Świętej. Po Eucharystii uczestniczyliśmy w jubileuszowej sesji, na której wykłady wygłosił bp dr Piotr Greger pt. „Święci naszej ziemi w nauczaniu Biskupa Bielsko-Żywieckiego” oraz ks. prof. dr hab. Edward Staniek pt. „Dynamizm wiary. W Roku Wiary”. Po wykładach odbył się koncert Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Bielskim Centrum Kultury.

  

Zdjęcia: Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej  
Tekst: Mariola Rojek  


Rejonowe Spotakania Formacyjne w Strumieniu 2012

W sobotę 25 lutego 2012r. w parafialnym kościele św. Barbary w Strumieniu zgromadziły się Parafialne Oddziały AK z Chybia, Rudzicy, Ligoty, Zabrzega, Zebrzydowic, Ogrodzonej, aby uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia. Zarząd DIAK reprezentował Edward Żmij. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele św. Barbary, której przewodniczył ks. Jan Gacek. Tematem wiodącym spotkania był „Rok wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary”. Przesłaniem katechezy była prawda, że istnieje potrzeba odnowienia naszej wiary na spotkanie z Chrystusem, konieczność głębszej lektury Katechizmu Katolickiego, bo od nas zależy w co będą wierzyć następni oraz dawanie świadectwo miłosierdzia.

Tekst: Mariola Rojek  


Rekolekcje adwentowe AK u Sióstr Serafitek w Hałcnowie 2010

Tegoroczne rekolekcje adwentowe dla członków Akcji Katolickiej odbyły się 10 i 11 grudnia 2010 r. w klasztorze Sióstr Serafitek w Hałcnowie. Rekolekcje prowadził ks. dr Tomasz Gorczyński. Zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego tematem rekolekcji była wspólnota z Panem Bogiem.Ksiądz Tomasz rozpoczął konferencje od pokazania nam źródła i początku wspólnoty z Bogiem nawiązując do proroków – Mojżesza, Aarona, Izajasza. Mojżesz, przyjaciel Boga, poznał Jego imię „Jestem, który Jestem”, ale nie mógł Boga zobaczyć. Dopiero przez Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i człowieka, Bóg zbliżył się do człowieka. Ksiądz mówił nam, że Bóg jest przy nas cały czas, nawet wtedy, gdy o Nim nie myślimy, że obchodzą Go nasze najdrobniejsze sprawy, z którymi możemy się do Niego zwracać. To w oparciu o Boga budujemy naszą wspólnotę. To był fundament domu.

 

Potem Ksiądz mówił o środkach, które pomagają nam podtrzymać wspólnotę z Bogiem. Jedne mają wymiar niezależny od naszej świadomości (zawsze jesteśmy dziećmi Boga), a drugie polegają na naszej świadomej współpracy z Bogiem (to nasza modlitwa poranna i wieczorna, rachunek sumienia, doskonalenie talentów, czas Adwentu czy Wielkiego Tygodnia – jak go przeżywamy). Te środki to dobrze umocowane drzwi na mocnych zawiasach.Ażeby te drzwi zamknąć potrzebna jest solidna klamka. I tu Ksiądz mówił o tym, że wspólnota powinna być taka, żeby ludzie patrzący z zewnątrz na daną wspólnotę, byli budowani ich postawą. Ażeby taka wspólnota mogła powstać, to musi się opierać na spotkaniu na płaszczyźnie słowa Bożego (codzienne czytanie Pisma Świętego i jego medytacja), na płaszczyźnie sakramentów( sakrament pojednania, Eucharystia) oraz czynnej miłości do innych (co czynie dobrego dla blizniego).Zwieńczeniem naszej „budowy domu” była Eucharystia – spotkanie z Bożym miłosierdziem.

Życzę sobie i wszystkim, aby te wskazówki rekolekcyjne wprowadzić w życie i budować nasze coraz doskonalsze wspólnoty.

Zdjęcia: Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej  
Tekst: Mariola Rojek  


Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne AK 2010

W Święto Chrystusa Króla rozpoczęliśmy obchody XV- lecia Akcji Katolickiej w diecezji Bielsko-Żywieckiej. Uroczyste spotkanie odbyło się 22 listopada w Bielskim Centrum Kultury, gdzie licznie przybyli zaproszeni goście oraz członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, których powitał Prezes Andrzej Kamiński. Spotkanie rozpoczął chór „Echo” z Zebrzydowic pod dyrekcją Pani Jadwigi Sikora, a poprowadził bardzo profesjonalnie pan Krzysztof Luber – delegat do Krajowej Akcji Katolickiej z naszej diecezji.

Najpierw zostali przedstawieni wszyscy nominowani do medalu Akcji Katolickiej Pro Consecratione Mundi, a następnie przewodniczący Kapituły pan Andrzej Sikora ogłosił laureatów, poczym ks. bp. Tadeusz Rakoczy dokonał wręczenia medali. Laureatami zostali: Pan Adam Kisiel, Państwo Adelajda i Stanisław Kryjakowie oraz Pan Zbigniew Radziejowski. Medalami zostali też uhonorowani, decyzją Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ks. prałat Jan Sopicki oraz Pani Maria Baczyńska.

  

Na zakończenie wystąpił zespół Trebunie Tutki wykonując pieśni w hołdzie Ojcu Świętemu – „Niebiańskie nuty Wielkiego Pasterza”. Cała sala, na stojąco wraz z zespołem odśpiewała Barkę.

Zwieńczeniem naszego świętowania była Eucharystia pod przewodnictwem naszego pasterza ks. bp. Tadeusza Rakoczego, koncelebrowana wraz z liczną grupą księży asystentów parafialnych. Mogliśmy wysłuchać wielu ciepłych słów, jakie skierował ks. Biskup do Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a które nas zobowiązują do ciągłej formacji i dawania świadectwa przynależności do Kościoła w otaczającym nas świecie.

Źródło: strona Akcji Katolickiej  


"Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia."

Jan Paweł II