Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach

Cele Akcji Katolickiej:

- Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

- Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.

- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

- W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.


Zadania Akcji Katolickiej:

- Formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna.

- Realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego - dążenie każdego chrześcijanina do świętości.

- Rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne.

- Głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II.

- Wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne.

- Współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

- Świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem.

- Przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła.

- Współpraca świeckich i duchownych.

- Świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej.

- Podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła.

- Angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego.

- Niweczyć bierność.

- Prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej.

- Wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach.


"Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia."

Jan Paweł II